Få succes på byggepladsen med god ledelse

Mange byggeprojekter ender med at være alt for dyre, fordi der ikke er en klar ledelse på plads. Det er grunden til at god kommunikation mellem supervisor, dermed ledelse, og så håndværkere er vigtig for at få succes på en byggeplads.

Der gælder ikke andre regler for byggepladser, end hvis du kigger på alle andre arbejdspladser. Det er klart, at der er nogle udfordringer, men det ændrer ikke på, at der i sidste ende er tale om kommunikation mellem alle aktører. En god ledelse lytter til alle led, og træffer beslutninger, som giver mening på byggepladsen.

Outsource de rigtige steder

Inden for ledelse snakkes der meget om micro management, og det er altid en dårlig idé. Derfor siger alle ledere også, at det gør de aldrig, men de ender altid med at gøre det. I stedet skal I kigge på, hvad I outsourcer til andre, og hvor ledelsen dermed kan slippe tøjlerne.

På en byggeplads er det bedre at alle laver det, som de er bedst til. I kan så hyre nogle til at gøre rent, eller I kan hyre en virksomhed til at stå for byggepladsservice. Det gode ved at oursource denne del er, at det er nogle andre, som har ansvaret for opgaven. Dermed kan ledelsen bruge energi på det vigtige, som er byggeprojektet.

Det er mest sandsynligt, at I får et godt byggeprojekt, hvis I har fokus alle de rigtige steder, og outsourcer på alt det, som i sidste ende ikke giver et bedre produkt. Rengøring og vedligeholdelse på en arbejdsplads skal gøres, så I kan arbejde ordentligt. Men det er næppe en kerneopgave for ledelsen, og derfor er det bedst at outsource denne opgave til nogle andre. Hermed kan I selv fokusere på det, som får byggeprojektet til at blive succesfuld og se flot ud, når det en dag er færdigt.

Lederen skal have ekspertise

En god leder på en byggeplads behøver ikke at vide alt om håndværk. Men de skal alligevel have en god forståelse for, hvad der arbejdes med på byggepladsen i alle facetter. Dette kan man opnå på flere måder. Man kan holde løbende måder med alle håndværkere og stille spørgsmål til deres arbejde. På den måde får man en bedre forståelse for, hvordan hele byggepladsen fungerer. Det er også en god måde at finde fejl på.

Herudover er det også en god idé at suge viden til sig. Dette kan man stort set gøre alle steder. Læs om forskelligt elværktøj på Handytools. Det bliver også lettere at stille de relevante spørgsmål til håndværkere, hvis du forstår noget om det, som de arbejder med. På den måde bliver det lettere for dig at stille dem de mest relevante spørgsmål, og dermed respekterer de også dig mere.

Alle ledere skal gøre dette, om der så er tale om en byggeplads eller ej. På en byggeplads føles det bare som om, at konsekvenserne er mere alvorlige, men det kan ske alle steder. Derfor er god ledelse vigtigt.